Spring naar hoofd-inhoud
27-06

Nieuwbouw Kindcentrum De Steiger

Samen met Kinderopvang Zvl bouwen we een Kindcentrum aan de Merwedelaan, Kindcentrum De Steiger. Het Kindcentrum zal ruimte bieden aan een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool. De bestaande gymzaal...[meer...]