Spring naar hoofd-inhoud

Zorg

De zorg voor onze kinderen

Onderwijs op maat

Vanuit de visie van de school, werken we op de Steiger naar een brede zorgschool. Dit betekent dat er plaats is voor meerdere categorie├źn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Kinderen wordt een voldoende en uitdagend onderwijsaanbod geboden.
  • Het Leonardo-onderwijs blijft een integraal onderdeel vormen van de Steiger.
  • Er wordt uitgegaan van krachten en kansen bij alle kinderen. 

Op De Steiger worden kinderen die intensievere aandacht nodig hebben, besproken tijdens een leerlingenbespreking. Aan de hand van deze besprekingen wordt het handelen van de leerkracht ten opzichte van de leerling aangepast. 
Daarnaast worden de kinderen die extra zorg nodig hebben, op speciale vergaderingen (voortgangsbesprekingen) nauwlettend gevolgd en wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Tijdens deze besprekingen wordt bekeken of het kind zich voldoende ontwikkeld heeft. Tevens worden 3 x per jaar alle kinderen van alle groepen besproken in zogenaamde groepsbesprekingen.

Soms zijn problemen complexer of geeft de geboden hulp niet het gewenste resultaat. Er kan dan hulp worden ingeschakeld aan de Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er). De BPO-er geeft m.n. preventief advies aan de groepsleerkracht. Indien opschaling nodig is kan dat via het Zorg-en Adviesteam (ZAT).
In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit twee orthopedagogen en twee intern begeleiders van Onderwijsgroep Elevantio. Bij bepaalde problematiek wordt het Zorg Advies Team uitgebreid met een jeugdarts, een maatschappelijk werker en een preventief ambulant begeleider.