Spring naar hoofd-inhoud

Visie en identiteit:

Onze identiteit.

In onderstaand identiteitsbewijs geven we, vanuit onze kernwaarden, antwoord op voor ons belangrijke vragen. De antwoorden beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

1.        Waar staan we echt voor?

Basisschool de Steiger is een plaats waar je je prettig en geborgen voelt. Waar je veel kunt leren, plezier maken en ontdekken. Een plek waar je uniek mag zijn en ruimte is voor eigen ontwikkeling.  We bieden een uitdagende leeromgeving  en hebben hoge verwachtingen, zodat je optimaal kunt presteren.

 

2.        Hoe kijken we naar leerlingen en ouders?

Iedere leerling is uniek, nieuwsgierig en enthousiast om nieuwe dingen te leren.

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

We zien ouders als gelijkwaardige partners, een bron van informatie, waardoor we samen op zoek gaan  naar het beste voor hun kind.
Leerlingen en ouders willen gezien en gehoord worden.

 

3.        Wat beloven wij leerlingen en ouders?

We bieden een rijke leeromgeving met een uitdagend onderwijsaanbod waar leerlingen zich optimaal ontwikkelen. We kijken en luisteren naar leerlingen.

We leren leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
We werken doelgericht samen met ouders en leerlingen aan de ontwikkeling van ieder kind.

 

4.        Wat is onze unieke kracht?

Op school heerst een ontspannen sfeer, waarbij de rijke leeromgeving,  de didactiek en de wijze waarop we met elkaar omgaan er voor zorgen dat leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

5.        Waar mag men ons op aanspreken?

Men mag van ons verwachten dat we  op een sociale en respectvolle manier met elkaar omgaan in een inspirerende en kwaliteitsgerichte omgeving.

6.        Hoe willen wij dat onze kinderen de school verlaten?

We willen dat leerlingen trots zijn omdat ze het beste uit zichzelf hebben gehaald.

We willen dat leerlingen met een goed gevoel terug kijken op hun basisschooltijd.

We willen dat leerlingen klaar zijn om de volgende stap te nemen.