Spring naar hoofd-inhoud

Talentkaart

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een Talentkaart. Deze Talentkaart kaart is onderdeel van ons leerlingvolgsysteem IEP. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Wij vinden het belangrijk dat een leerling inzicht heeft in zijn eigen vaardigheden en de groeimogelijkheden. Om dit aan de leerling goed zichtbaar te maken is er de talentenkaart van de leerling.  Meerdere keren per jaren wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek

* 1ste voortgangsgesprek
Dit gesprek vindt medio november plaats. Tijdens dit gesprek delen we (kinderen, ouders en leerkrachten) onze eerste ervaringen en groeimogelijkheden met elkaar. Tijdens dit gesprek kunnen er afspraken gemaakt worden om het onderwijsleerproces te optimaliseren waar mogelijk.

* 2de en 3de voortgangsgesprek
Tijdens deze gesprekken worden de vaardigheden en groeimogelijkheden a.d.h.v. de Talentkaarten besproken. In kader van autonomie, zelfstandigheid en eigenaarschap vinden we het belangrijk dat de kinderen hierbij aanwezig zijn. Deze gesprekken vinden plaats medio maart en eind schooljaar.

Gedurende het schooljaar kunnen de ouders de resultaten op de verschillende leergebieden volgen via het digitale portal 'Parnassys'.

De kleuters krijgen aan het eind van groep 1 en 2 ook een portfolio. M.n. voor groep 2 kinderen kunnen de ouders zien hoe goed uw kind is voorbereid op de overgang naar groep 3.

Inspectie

Tijdens het laatste bezoek van de Inspectie heeft onze school het basistoezicht behouden.
Dat betekent, dat volgens de Inspectie ons onderwijs en onze resultaten in orde zijn.

Eindresultaten

De groep 8 leerlingen maken de IEP-eindtoets. De eindtoets geeft inzicht in het actuele taal- en leesniveau van de leerling. Op basis van dit niveau wordt een advies berekend voor het best passende brugklastype. Het dient daarmee als second opinion voor het schooladvies dat al door de leerkracht is gegeven.
 
Voor meer informatie betreffende onze resultaten verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl
 
 
I