Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vier afgevaardigden namens de ouders en vier namens het personeel. In deze raad zitten vier ouders, die voor een periode van 3 jaar  worden gekozen. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel en de schoolgids. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school zijn dit momenteel acht leden. 
Alle vergaderingen zijn openbaar. U krijgt tijdig bericht wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. 

Samenstelling

Oudergeleding:   Personeelsgeleding:
Tom Willaert (voorzitter)   Hanneke van der Steen
Sandra van Koeveringe   Annemiek Stallaart (notulist)
Evelien Sijnesael   Karin Somers
Marleen van Kouteren   Chantal Vinke
     
    Adviseur: Ronald Audenaerd (directeur)

Let op!

U kunt de MR ook mailen: mrdesteiger@ogperspecto.nl

MR notulen