Spring naar hoofd-inhoud

BSO

Contact: bsodesteiger@ogperspecto.nl

In beide locaties ( Onderbouw en Bovenbouw) is een Buitenschoolse Opvang (BSO) gevestigd. Deze BSO valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

Wat houdt het in?
Zodra uw kind de laatste schoolbel heeft gehoord, wacht er een pedagogisch medewerkster op uw kind in de hal om vervolgens samen naar de BSO te gaan. Hier wordt eerst wat fruit gegeten. Vervolgens kunnen de kinderen zich bezighouden met een uiteenlopend aanbod van activiteiten. Hierbij valt te denken aan knutselen, tekenen, buitenspelen, sport, natuuractiviteiten of ontspannen een boek lezen. De pedagogisch medewerkers zijn actief met uw kind bezig, waarbij voorop staat dat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen en dus niets verplicht worden.

De inrichting van de ruimte biedt een huiselijke sfeer, waarbij verschillende plekken worden gecreëerd om actief dan wel passief bezig te zijn, want het is natuurlijk ook wel eens fijn om na een lange dag school lekker op de bank te hangen en even niks te doen. De kinderen kunnen standaard tot 18.00uur op de bso blijven. Mocht dit voor u geen uitkomst bieden dan is er een verlengde openingstijd tot 18.30uur.

Naast de opvang na schooltijd kunt u ook op studiedagen en in de vakanties bij de bso terecht. In de vakantieperiode werken de pedagogisch medewerkers vanuit een vast dagprogramma en met speciale vakantiethema’s. Natuurlijk is en blijft uw kind vrij om dingen te doen waar het zelf zin in heeft. Uiteraard houden de pedagogisch medewerkers altijd goed rekening met de wensen van de kinderen vanuit de verschillende leeftijdsgroepen. In de vakanties wordt er zowel ‘s ochtend als ‘s middags gezamenlijk gepauzeerd. Tussen de middag wordt samen gegeten.

De BSO heeft ook voorschoolse opvang. Kinderen kunnen vanaf 7.30uur naar de bso gebracht worden, waarna de pedagogisch medewerker op de groep ervoor zorgt dat de kinderen op tijd in de klas aanwezig zijn. Ook hier wordt gewerkt met een verlengde openingstijd. Als 7.30 uur niet vroeg genoeg is, dan kunt u vanaf 6.30 uur al opvang aanvragen.

Heeft u maar af en toe opvang nodig? Dan kunt u bij ons ook terecht voor incidentele opvang. U kunt met de pedagogisch medewerkers van de groep uw opvangdagen en tijden afstemmen zodat er aan uw opvangwensen kan worden voldaan.

Zoals u kunt lezen staat er zowel in de schoolweken als in de vakantieweken een pedagogisch medewerker klaar om uw kind een gezellige, leerzame, actieve en ongedwongen dag te bezorgen. Bent u benieuwd geworden of heeft u vragen over buitenschoolse opvang, kom gerust eens langs of neem vrijblijvend contact op met:

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Bellamystraat 28

4532CP Terneuzen

0115-61 23 68

www.kinderopvangzvl.nl