Spring naar hoofd-inhoud

Wij willen een pestvrije school !!

Plagen en pesten is niet hetzelfde. Plagen is eigenlijk wel leuk. Ook als je zelf wordt geplaagd. Het is een soort grapje. Niemand heeft er last van en niemand wordt er pijn mee gedaan of krijgt er echt verdriet van. Het duurt ook maar kort.
Pesten duurt een lange tijd, soms wel meer dan een jaar.
Kinderen hebben er wel verdriet van en het doet pijn.
Als je pest of gepest wordt, weet je niet wanneer het ophoudt.

Als school willen we een pestvrije school ! Daarvoor gebruiken we drie instrumenten:
- Elk jaar nemen we in groep 5 tot en met 8 onze pest - test af om te
   kijken of het klassenklimaat nog goed is. 
- Daarnaast kijken we door het elk jaar afnemen van een sociogram of er geen kinderen
   uitvallen.
- Een vragenlijst over het welbevinden is ons derde instrument
Deze drie lijsten worden besproken in de werkgroep Sociaal Emotionele Ontwikkeling, in het team en in de MR. Indien nodig worden actie┬┤s ondernomen.
Tevens gebruiken we ons Kinderparlement om maandelijks te luisteren en te peilen of de stemming goed is.

Bekijk HIER ons anti-pestprotocol.