Spring naar hoofd-inhoud

Aanmelden

Enthousiast geworden na het bekijken van onze website? 

We nodigen u van harte uit om onze school nog beter te leren kennen!
U kunt een afspraak maken met Sarike van Es (bouwco√∂rdinator onderbouwlocatie, Merwedelaan) voor een kennismakingsgesprek en rondleiding in onze school. 
Dit kan telefonisch (0115 612445) of via de e-mail: sarikevanes@elevantio.nl

Op school ontvangt  u dan ook de benodigde inschrijfformulieren.

 

De eerste kennismaking
Om te worden toegelaten tot de basisschool, moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Als een kind 5 jaar is geworden, is het kind leerplichtig.
Vanaf de dag dat uw zoon/dochter 4 jaar is zijn ze fulltime welkom. Voor sommige kinderen is het beter om stapsgewijs te starten. Dit kan in samenspraak met de leerkracht.
Voordat uw zoon of dochter start op onze school, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de leerkracht van uw zoon/dochter.