Spring naar hoofd-inhoud

Activiteitencommissie

Het werk van de activiteitencommissie bestaat uit het organiseren van allerlei activiteiten, zoals: avondvierdaagse, Sinterklaasfeest, Kerstviering, beheren van de ouderbijdrage en het helpen bij allerlei activiteiten in de school. 
Onze school heeft een door de ouders gekozen activiteitencommissie. De verkiezingen voor deze commissie vinden ieder jaar plaats. Iedere ouder krijgt van tevoren bericht over de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen. De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders, een afgevaardigde van de directie en een leerkracht. De laatste twee hebben alleen een adviserende stem.

Samenstelling Activiteitencommissie

  • Ilse Roosen (voorzitter )
  • Bianca van Heese(secretaris)
  • Jessica Jansen ( penningmeester )
  • en meerdere leden.

Let op!

U kunt de Activiteitencommissie ook mailen: acdesteiger@ogperspecto.nl