Spring naar hoofd-inhoud

Onze kernwaarden.

De kernwaarden dienen als leidraad voor onze acties en voor het schoolbeleid in de toekomst. Alle medewerkers zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van het schoolteam geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van ons onderwijs centraal.