Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

De Steiger kent het vijg-gelijke-dagenmodel. De betekent dat we alle dagen een zelfde begin- en eindtijd hanteren.
Wij beginnen om 8.30 uur en om 14.00 uur ronden we de lesdag voor de kinderen af.

Inloop: om 8.20 uur gaan de schoolhekken en - deuren open. Alle kinderen mogen dat het schoolplein betreden en naar de klas gaan. Om 8.30 uur hoort iedereen in de klas te zijn zodat de lessen kunnen starten.

De kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouders naar de buitendeur van het lokaal gebracht. De leerkracht van groep 1 en 2 brengt de kinderen na afloop van de schooltijd naar het plein, waar de leerlingen opgewacht worden door de ouders.

Iedere ochtend hebben de groepen 3 tot en met 8 twee keer tien minuten een beweegmoment. Even van je werk weg, even mogen bewegen, even buiten mogen zijn in de frisse lucht om daarna weer actief verder te gaan met het 'schoolwerk'.

Alle kinderen blijven op school eten onder begeleiding van de eigen meester of juf in het eigen klaslokaal. Voorafgaand of achteraf hebben de kinderen een kwartier pauze.