Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met het team activiteiten organiseren. Deze activiteiten ( Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Eindschoolfeest, afscheid groep 8 e.d.) kunnen alleen georganiseerd worden doordat de AC een ouderbijdrage int.

De ouderbijdrage wordt geïnd d.m.v. een betaalverzoek via de schoolapp.
Deze bijdrage is niet verplicht.

Ieder schooljaar gaan de kinderen uit de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De kinderen uit groep 8 gaan op schoolkamp. Deze activiteiten moeten kostendekkend zijn d.m.v. een bijdrage. De hoogte van het bedrag wordt tijdig aan u bekend gemaakt.