Spring naar hoofd-inhoud
27-06-2023

Nieuwbouw Kindcentrum De Steiger


Samen met Kinderopvang Zvl bouwen we een Kindcentrum aan de Merwedelaan, Kindcentrum De Steiger. Het Kindcentrum zal ruimte bieden aan een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool. De bestaande gymzaal maakt ook deel uit van het Kindcentrum. 

Het Kindcentrum heeft een duidelijke verbinding met de omgeving. De vele deuren rondom de aangrenzende pleinen kunnen worden geopend waardoor het Kindcentrum direct verbinding maakt met de natuur. Door dit ontwerp krijgen de kinderen straks zoasls binnen als buiten onderwijs aangeboden. Ook is er een directe verbinding met het omringende park dat we gaan gebruiken bij onze dagelijkse activiteiten.

In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid en het milieu. Het gebouw krijgt het predicaat 'ENG, energie neutraal gebouw'. Dit o.a. door de vele zonnepanelen het dak.

De architect heeft, uitgaande van onze wensen, een ontwerp gemaakt waarin we de komende jaren ons onderwijs kunnen doorontwikkelen tot een vorm die ons inziens passend is in de 21ste eeuw. Waarin we de kinderen kennis en vaardigheden aanleren gericht op de toekomst die voor hen ligt.

Tijdens een algemene infoavond, 26 juni 2023, hebben we de ouders geïnformeerd omtrent de doorontwikkeling van het Kindcentrum en ons onderwijs. Tevens heeft het architectenkantoor impressies van de nieuwbouw laten zien.

We hopen na de zomervakantie 2024 te starten in het nieuwe gebouw: Kindcentrum De Steiger.

In de bijlage:
* presentatie doorontwikkeling kindcentrum en onderwijs
* impressie nieuwbouw